Baobab Tree Hôtel & Spa Majunga
HOTELY ANISAN'NY RAITRAINDRINDRA ETO MADAGASIKARA

Misokatra ho anao ny varavaran’ny Baobab Tree Hôtel & Spa Majunga mba anomezana fahafaham-po ny rehetra. Trano fandraisam-bahiny manana ny maha izy azy sy raitra natokana ho an’ireo mpizahan-tany, fialan-tsasatra miaraka amin’ny fianakaviana, fivoriana miaraka amin’ny mpiara-miasa, mariazy sy vody ondry, seminera… sns

Tsara ho fantatra

Fisakafoanana & Fialana hetaheta


Mampalaza an’i Madagasikara ny fanomezany lanja ny hay fy. Arak’izany, ny Baobab Tree Hôtel & Spa dia afaka manome fahafam-po anao amin’ny fomba fahandro malagsy vita eto an-toerana sy ny fomba fahandro nentim-paharazana malagasy.

Ny momba ny trano fisakafohanana

Fakana aina


Ny trano fandraisam-bahiny Baobad Tree Hôtel & Spa Mahajanga dia toerana miavaka, fakana sasatra, fakana aina. Ahitana dobo filomanosana ao anatin’ny hotely ary ahitana ihany koa ny fodian’ny masoandro izay anamarika ny fitsidihanao ny hotely.

Tsara ho fantatra

Fanatanjahantena & fialam-boly


Ho an’ireo izay mpankafia fanatanjahatena dia manana toerana manokana afaka anaovanao an’izany izahay.

Misy dobo filomanosana koa izay ahafahanao manohiy ny kotrana isan’andro amin’ny rafitra manara-penitra.

Tsara ho fantatra

Fianakaviana


Misy efitrano malalaka izay afaka anaovana kilalao sy fialam-boly maro isan-karazany na ho an’ankizy na ho an’ny olon-dehibe ato amin’ny hotely.

Ao koa ny fialam-boly maro samiaha mety tsara ho an’ny tanora izay misokatra isan’andro isan’andro.

Tsara ho fantatra

Mariazy & Fanasana


Arak’izany rehetra izany, dia mbola misy ihany koa ny efitrano malalaka afaka andraisana ny lanonam-panambadiana izay kasahinao ho tanterahina.

Mba ahazoanao fahafaham-po dia ankininao tanteraka aminay ny fanatanterahana an’izany rehetra izany.

Tsara ho fantatra

Volan-tantely


Betsaka amin’ireo olo malazo no efa nisafidy an’i Madagasikara mba anatanterahana ny volan-tanteliny.

Ianareo koa, afaka mankalaza izany amin’ny sehatra meva. Avaratra andrefan’ny nosy Madagasikara no misy azy ary eo akaikin’ny tatatran’ny Mozambika.

Mandritra ny fotoam-pialana sasatra dia ho itanao isank’ariva ny fodian’ny masoandro

Tsara ho fantatra

Business events


Ny Baobab Tree Hôtel & Spa dia manana efitrano malalaka afaka andraisana ireo fivoriana arak’asa samihafa na seminera lehibe. Misokatra malalaka koa ny efitrano fisakafohanana sy ireo fialam-boly maro isan-karazany.

Tsara ho fantatra

Fizahan-tany


Madagasikara dia manana harena voajanahary ary manana ny mampiavaka azy raha mitaha amin’ny firenena hafa. Tsy dia lavitra ny trano fandraisam-bahiny akory dia afaka ho entinay mizaha ireo karazana gidro, tanalahy, sy ireo vorona tsy dia fahita firy ianao ato amin’ny faritra Boeny. Misy fitsangatsanganana afaka ahitanao ireo trozona, sy karazana hazan-dranomasina koa.

Tsara ho fantatra